Xác định tỉ trọng sử dụng điện năng ban ngày và ban đêm

Việc xác định tỉ trọng sử dụng điện năng là một bước rất quan trọng. Mục tiêu là để giúp anh em xác định được công suất hệ thống điện mặt trời phù hợp nhất.

Chúng ta sẽ thực hiện việc đo đếm trong hai ngày Chủ nhật ( ngày nghỉ ) và T2 ( ngày làm việc).

Bạn sẽ đọc thông số của công tơ điện vào những thời điểm sau:

  • Chủ nhật 6h sáng
  • Chủ nhật 6h tối
  • Thứ hai 6h sáng
  • Thứ hai 6h tối

Sau đó lập nên bảng kết quả như phía dưới đây :

6h 18h
Chủ Nhật
Thứ Hai

 

Ví dụ chúng ta có bảng kết quả như sau:

6h 18h
Chủ Nhật 16030.4 16038.6
Thứ Hai 16042.2 16051.3

 

Các thông số và kết quả tính toán:

  • Lượng điện sử dụng trong ngày CN : (16038.6-16030.4) = 8.2kWh
  • Lương điện sử dụng trong ngày T2 : (16051.3-16042.2) = 9.1kWh
  • Lượng điện sử dụng vào ban đêm : (16042.2-16038.6) = 3.6kWh

Các ngày trong tuần từ T3-T7 chúng ta sẽ lấy bằng với giá trị của T2. Riêng buổi tối mọi ngày sẽ tương đương nhau.

Nếu lượng điện năng sử dụng vào ban ngày của bạn dưới 14 kWh/ngày, điện 1 pha và mái nhà của bạn đủ lớn. Chúng ta nên lắp đặt hệ thống khoảng 6.6 kW. Nếu mức tiêu thụ ban ngày lớn hơn 14 kWh, điện 3 pha và chính sách tại địa phương cho phép lắp đặt. Một hệ thống khoảng 10kW sẽ là con số phù hợp.

© Solar24h Media

>