Hồng Phúc | SOLAR 24H

Hồng Phúc

Change your cover photo
Hồng Phúc
Change your cover photo
Hồng Phúc là người có niềm đam mê giúp các anh em mới trong ngành điện mặt trời nâng cao kiến thức và kỹ năng để phát triển vượt bậc trong công việc. Hãy xem qua​ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Zc7Gg8N3ppM&list=PLgZxgf3m0Uyzd966xHGjkfNuqZlM5-KUp" style="color:#47a7d7;">khóa học miễn phí "7 ngày thiết kế điện mặt trời hòa lưới"</a> và khai phá con đường giúp bạn tìm được công việc mơ ước của chính mình.
This user account status is Approved

SOLAR POWER HUB

Từ việc nâng cao kỹ năng để giúp bạn tạo ra & gia tăng thu nhập, đây là tất cả những gì bạn cần biết về điện mặt trời.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"493ef":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"493ef":{"val":"rgb(71, 167, 215)","hsl":{"h":200,"s":0.64,"l":0.56}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"493ef":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đi đến Hub !
>
Share
Tweet
Share
Pin