Tính toán đổ bóng hệ thống điện mặt trời trên phần mềm PVsyst

Video chia sẻ với anh em cách thức tính toán ảnh hưởng đổ bóng trên phần mềm PVsyst. Trong phần này sẽ sử dụng phần mềm bổ trợ các bạn download ở link bên dưới. Dioptra dành cho điện thoại Android và Theodolite dành cho điện thoại Iphone.

App Dioptra dành cho điện thoại Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glidelinesystems.dioptra&hl=en

App Theodolite dành cho điện thoại iPhone : https://itunes.apple.com/us/app/theodolite/id339393884?mt=8

©Solar24h Media

>