2

Thiết kế điện mặt trời bằng sketchup – P.1

Thiết kế điện mặt trời bằng sketchup – P.1

Sketchup giúp chúng ta dựng phối cảnh 3D để hình dung hệ thống điện mặt trời trực quan hơn. Bên cạnh đó các tool tích hợp giúp chúng ta mộ phỏng được bóng đổ trên giàn pin vào các thời điểm cụ thể hàng ngày trong vòng một năm.

Sketchup giúp tạo mô hình để chúng ta tích hợp vào PVsyst giúp chạy mô phỏng, tính toán đổ bóng và tính toán sản lượng điện năng chi tiết.

Anh em có thắc mắc về công cụ xin comment bên dưới bài viết hoặc trên youtube mình sẽ hỗ trợ anh em.

© Solar24h Media

  • Le Tuyen says:

    Ad ơi cho e xin facebook được không ạ? Cảm ơn ad sẽ hậu tạ ạ

  • Huy says:

    Có clip tính toán khunh giàn thép chưa admin, khu mình mưa bão nhiều

  • >