Tag Archive

Tag Archives for " Thin Film "

First Solar khép lại năm 2018 với lợi nhuận ròng

Image result for first solar vietnam factories

Nhà sản xuất tấm pin Thin-Film và nhà phát triển dự án First Solar Inc. của Hoa Kỳ đã trình bày số liệu cho quý IV và cả năm 2018. Công ty đã tạo ra doanh thu ròng 2,24 tỷ đô la vào năm ngoái, thấp hơn 23,8% so với năm 2017 (2,94 tỷ đô la). Với 392,2 triệu đô la, lợi nhuận gộp cũng thấp hơn so với năm trước (548,9 triệu đô la), bằng 28,5%. Lợi nhuận hoạt động 40,1 triệu đô la thấp hơn 77,5% so với 177,9 triệu đô la đạt được trong năm 2017. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là First Solar đã công bố lợi nhuận ròng 144,3 triệu đô la, tương đương 1,38 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2018, sau khi lỗ 165,6 triệu đô la, hoặc  1,59$ mỗi cổ phiếu, trong năm 2017.
Công ty cho rằng việc giảm lợi nhuận gộp chủ yếu là sử dụng thấp hơn và một số khoản phí khác liên quan đến việc tăng sản lượng cho các tấm pin Series 6. First Solar đã sản xuất tổng cộng 2,7 GW mô-đun vào năm 2018, ít hơn 18% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, mục tiêu cho năm 2019 là tăng khoảng 100% với sản lượng hàng năm 5,2 đến 5,5 GW (theo báo cáo của công ty; 5,4 đến 5,6 GW theo thông cáo báo chí). Bao gồm khoảng 2 GW của tấm pin Series 4.

Image result for series 6 module first solarKể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018, công ty đã báo cáo rằng họ có hợp đồng với khách hàng đặt mua 8,9 GW tấm pin với tổng giá tổng cộng là 3,2 tỷ đô la. tức là 0,36 đô la/W. Doanh thu tương ứng dự kiến ​​đến năm 2022. Ngoài ra, First Solar đã ký kết hợp đồng O & M với giá 8,9 GW và dự kiến ​​doanh thu trung bình 500 triệu đô la hàng năm trong khoảng thời gian 11,5 năm từ các điều khoản không thể hủy bỏ của các hợp đồng này.

Nguồn: photon.info

Solar Frontier đạt kỷ lục hiệu suất 23,35% với cell thin film CIS

Solar Frontier đã đạt được kỷ lục mới đạt hiệu suất chuyển đổi 23,35% trên cell thin-film CIS 1cm².

Solar Frontier đạt lục hiệu suất 23,35% với tấm pin thin film CIS

Cell có hiệu suất chuyển đổi 23,35% đã được xác minh bởi Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản (AIST).

Ảnh: Solar Frontier

Công ty Solar Frontier. Được thành lập và có trụ sở tại Nhật Bản với tư cách là công ty con của công ty dầu mỏ Shell vào những năm 1970 cho biết. Họ đã phát triển cell để phá kỷ lục thông qua nghiên cứu chung với Tổ chức Phát triển Công nghệ và Năng lượng Mới quốc gia Nhật Bản (NEDO).

Kết quả đã được xác nhận bởi Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản (AIST) vào tháng 11. Và mới đây Solar Frontier mới công bố kết quả một cách rộng rãi trên các trang tin tức của mình

Solar Frontier cũng đã giữ kỷ lục trước đó về hiệu suất chuyển đổi trên cell thin-film CIS (Cu, In, Se) không chứa cadmium. Đạt hiệu suất 22,9% vào cuối năm 2017.

Công ty cho biết họ đã nghiên cứu và phát triển các công nghệ và quy trình mới. Bao gồm kỹ thuật hấp thụ CIS và xử lý bề mặt hấp thụ đã góp phần tăng hiệu suất của cell lên thêm 0,4%.

Nguồn: pv-tech.org

>