Tag Archive

Tag Archives for " SunPower "

Sunpower đã sản xuất tại cơ sở mới của công ty ở Oregon

Sunpower đang sản xuất tại cơ sở mới ở Oregon

Ảnh: SunPower

Nhà cung cấp dịch vụ năng lượng và công nghệ năng lượng mặt trời của Mỹ Sunpower Corp hiện đang lắp ráp các tấm pin mặt trời P-Series cho khách hàng tại nhà máy mới ở Hillsboro – Oregon, Mỹ. Nhà sản xuất đã mua lại cơ sở Solarworld America trước đây vào tháng 10 năm 2018. Theo công ty, Sunpower sẽ bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng và vận chuyển các tấm pin mặt trời P19 từ Oregon trong vài tuần tới.

Sunpower đang sản xuất tại cơ sở mới ở Oregon

Ảnh: SunPower

Kiến trúc cell tấm pin mặt trời P19 sử dụng công nghệ kết nối tế bào được phát triển bởi công ty Cogenra Solar có trụ sở tại Hoa Kỳ và được tài trợ một phần bởi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE). Trước đây, công ty đã mua lại Cogenra và giới thiệu các tấm pin mặt trời P-Series trong năm 2015.

Nguồn : photon.info

>