Tag Archive

Tag Archives for " Rail nhôm "

Hướng dẫn lắp đặt tấm pin bằng rail nhôm [ Phần 1 ]

Hướng dẫn lắp đặt tấm pin bằng rail nhôm trên hai loại mái tôn và mái ngói bao gồm 3 phần. Trong phần 1 chúng ta tìm hiểu về rail nhôm, các dụng cụ cần chuẩn bị và phương án lắp đặt sơ bộ.

Video sơ bộ về cách lắp đặt mọi người tham khảo thêm tại đây

 1. Dụng cụ cần chuẩn bị
 • Khoá lục giác 6
 • Máy khoan tay
 • Máy cắt
 • Bao tay
 • Phấn
 • Thước thuỷ
 • Thước kéo

2. Rail nhôm và phụ kiện

 • Thanh rail nhôm

 • Nối rail

 • Ngàm kẹp giữa

 • Ngàm kẹp cuối

 • Bass giữ ( Mái ngói )

 • Bass giữ ( Mái tôn )

 

Phương án sơ bộ lắp đặt lắp đặt tấm pin bằng rail nhôm

lắp đặt tấm pin bằng rail nhôm

 

lắp đặt tấm pin bằng rail nhôm

Tổng quan phương án lắp đặt trên mái ngói

 

lắp đặt tấm pin bằng rail nhôm

Tổng quan phương án lắp đặt trên tôn

 

Chi tiết nối rail

 

lắp đặt tấm pin bằng rail nhôm

Chi tiết kết nối ốc và tán lên rail

@Solar24h Media

Fanpage Facebook : Solar24h

Youtube : Solar24h

>