Tag Archive

Tag Archives for " Ngắn Mạch "

Cắm hai đầu jack của 1 tấm pin lại với nhau ?

Bạn đã từng cắm hai đầu jack của 1 tấm pin mặt trời lại với nhau ?

Hầu hết mọi người mình hỏi đều có câu trả lời chẳng hạn như  “cắm như thế thì hư tấm pin chứ còn gì “. ” Ôi chao, bốc cháy luôn đấy “.” Vừa cắm là nổ tấm pin luôn đó, không nên thử…..”.

Câu trả lời thật sự cho vấn đề này như sau:

” Tấm pin sẽ không bị hư hỏng hoặc cháy nổ khi bạn cắm hai đầu jack lại với nhau. Hay nói cách khác là ngắn mạch tấm pin”.

Ngắn mạch tấm pin

Tấm pin năng lượng mặt trời được thiết kế để hoạt động liên tục tại giá trị dòng điện gần bằng giá trị dòng ngắn mạch. Điểm hoạt động tối ưu của tấm pin thông thường sẽ có giá trị dòng điện khoảng 90% dòng ngắn mạch (Isc) và 70-80% điện áp hở mạch (Voc). Sự khác biệt công suất phát nhiệt giữa chế độ hoạt động bình thường và khi ngắn mạch hầu như không nhiều. Trong các mô hình thí nghiệm. Tấm pin năng lượng mặt trời đóng vai trò là nguồn dòng có giá trị không đổi. Chúng được thiết kế để hoạt động với giá trị gần bằng dòng ngắn mạch.

Chúng ta hãy cùng xem xét hai biểu đồ đặc tuyến của tấm pin phía dưới đây.

Cắm hai đầu jack của 1 tấm pin lại với nhau ? biểu đồ đặc tuyến U/I

Biểu đồ bên trái thể hiện đặc tính điện áp và dòng điện theo bức xạ (ở nhiệt độ 25 độ C ). Phía bên phải là đặc tính điện áp và dòng điện theo nhiệt độ môi trường (ở bức xạ 1000W).

Qua biểu đồ có thể dễ dàng nhận thấy. Dòng điện của tấm pin gần như không đổi trên phần lớn đường đặc tuyến. Điện áp bằng 0 ở gốc tọa độ tương ứng khi tấm pin ngắn mạch. Khi có tải. Điện áp trên tấm pin sẽ giảm và dòng điện tăng lên một cách nhanh chóng. Phần lớn dòng điện này gần bằng dòng ngắn mạch của tấm pin.

Lưu ý quan trọng

Có một điều cần lưu ý rằng mặc dù tấm pin không bị ảnh hưởng. Nhưng các bạn không nên thử cắm hai đầu của một string lại với nhau ( nhiều tấm pin kết nối nối tiếp ). Điện áp cao của string sẽ gây phóng điện khi bạn ngắt dòng ngắn mạch . Điều này dẫn tới các cổng jack cắm sẽ bị cháy hoặc hư hỏng hoàn toàn.

Cắm hai đầu jack của 1 tấm pin lại với nhau ?

>