Tag Archive

Tag Archives for " Hanwha Q Cell "

Hanwha Q Cell đã hoàn thành sáp nhập vào công ty mới

Nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Hàn Quốc Hanwha Q Cells Co. tuyên bố hoàn thành việc sáp nhập vào Hanwha Solar Holdings Co., Ltd., một công ty con thuộc sở hữu của Hanwha Chemical Corporation, được thành lập tại Hàn Quốc, theo kế hoạch sáp nhập Ngày 15 tháng 10 năm 2018 bởi và giữa Hanwha Solar và công ty. Do đó, công ty sẽ tiếp tục với tư cách là công ty Hanwha Solar thuộc sở hữu của Hanwha Chemical.

Theo các điều khoản của Kế hoạch sáp nhập, mỗi cổ phiếu phổ thông được phát hành và phát hành ngay trước ngày sáp nhập có hiệu lực đã bị hủy để đổi lấy quyền nhận $ 0,198 mà không phải trả lãi, và vì mỗi ADS đại diện cho 50 cổ phiếu phổ thông, mỗi ADS đang lưu hành đại diện cho quyền nhận 9,90 đô la mà không phải trả lãi (ít hơn 0,05 đô la cho mỗi phí hủy ADS và phí dịch vụ lưu ký (DSF) là 0,02 đô la mỗi ADS, trừ mọi khoản thuế giữ lại, trừ các cổ phiếu phổ thông thuộc sở hữu của Hanwha Solar, đã bị hủy bỏ và chấm dứt tồn tại mà không phải trả bất kỳ sự xem xét hay phân phối nào.

Công ty đã yêu cầu giao dịch ADS của mình trên Thị trường Chứng khoán Nasdaq bị đình chỉ ngay khi có thể.

Nguồn: photon.info

>