Tag Archive

Tag Archives for " công nghệ PERC "

LONGi Solar đạt kỷ lục thế giới với tấm pin bifacial mono-PERC đạt hiệu suất 24.06%

‘Silicon Module Super League’ (SMSL) thành viên của LONGi đã báo cáo hiệu suất chuyển đổi kỷ lục thế giới pin mặt trời đối với công nghệ PERC của silicon, được xác minh bởi Trung tâm giám sát và kiểm tra quốc gia(CPVT) tại Trung Quốc.

CPVT tested monocrystalline silicon PERC cells in standard wafer dimension (156.75x156.75mm2) (M2) provided by LONGi Solar. The sample cells were measured under standard test conditions for current-voltage characteristics as a function of load.

CPVT đã thử nghiệm các tế bào PERC silicon đơn tinh thể ở kích thước wafer tiêu chuẩn (156,75×156,75mm2) (M2) do LONGi Solar cung cấp. Các tế bào mẫu được đo trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

LONGi Solar đã báo cáo hiệu suất chuyển đổi tế bào PERC kỷ lục đã được xác minh là 23,6% vào tháng 2 năm 2018. Vào tháng 8 năm 2018, LONGI Solar đã đạt được hiệu quả cao nhất của pin mặt trời đơn nhân loại P-PERC ở Trung Quốc với hiệu suất chuyển đổi là 23,11%.

CPVT đã thử nghiệm các tế bào PERC silicon đơn tinh thể ở kích thước wafer tiêu chuẩn (156,75×156,75mm2) (M2) do LONGi Solar cung cấp. Các tế bào mẫu được đo trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Li Wenxue, Chủ tịch của LONGi Solar cho biết ” LONGi Solar đã đạt được những bước tiến lớn trong việc thiết lập hiệu quả chuyển đổi pin mặt trời PERC kỷ lục thế giới khi chúng tôi chứng minh khả năng tiếp tục cung cấp các sản phẩm hiệu quả cao cho thị trường năng lượng mặt trời toàn cầu. Hiệu quả chuyển đổi pin mặt trời kỷ lục mới nhất của chúng tôi cũng chứng thực sự thành công của các khoản đầu tư R & D của chúng tôi, đã thiết lập chuẩn mực cho ngành công nghiệp trong những năm gần đây”.

Đây là lần đầu tiên hiệu quả của pin mặt trời PERC đơn tinh thể trong thương mại đã vượt quá 24%, tiến sĩ Li Hua, LONGi Solar, Phó chủ tịch của phòng  R & D cell cho biết: “Trong ba năm liên tiếp, LONGi Solar đã phát triển ba thế hệ sản phẩm ‘Hi-MO’, dựa trên công nghệ PERC, thiết lập chuẩn mực hiệu quả và độ tin cậy của công nghệ PERC hiệu quả cao trong ngành”

Đã có một làn sóng phá vỡ kỷ lục tế bào PERC nhanh chóng. Vào tháng 10 năm 2017, LONGi Solar đã phá vỡ hiệu suất kỷ lục thế giới của tế bào PERC silicon đơn tinh thể 22,71%, trong khi kỷ lục ban đầu đã bị Fraunhofer-ISE phá vỡ với 22,61%.

Trong cùng tháng đó, theo công nghệ MBB (Multi Busbar), LONGi Solar đã tăng hiệu suất lên 23,26%, một lần nữa được thử nghiệm bởi CPVT, lần đầu tiên vượt qua rào cản hiệu suất 23%.

Theo phân tích hàng năm của PV Tech về chi tiêu R & D trong lĩnh vực sản xuất năng lượng mặt trời, LONGi, chi phí R & D đã tăng từ 89,23 triệu đô la Mỹ năm 2016, lên 175,5 triệu đô la Mỹ trong năm 2017, tăng 96,67% so với 89,2 triệu đô la Mỹ trong năm 2016, đứng đầu doanh thu cao nhất trong ngành.

>