Starbucks đầu tư vào hệ thống điện mặt trời

Công ty cà phê Starbucks, Cypress Creek Renewables và U.S. Bank đang hợp tác trong chuỗi dự án các solar farm trên khắp vùng Texas. Hai solar farm 10 MW đã được triển khai, xây dựng và hiện đang được vận hành bởi Cypress Creek ở Wharton và Blossom, Texas. Hệ thống đang cung cấp lượng điện năng tương đương với 360 cửa hàng Starbucks. Bao gồm các cửa hàng ở Houston, Dallas, Fort Worth, Plano và Arlington. Starbucks đang đầu tư thêm vào solar farm khác thuộc sở hữu của Cypress Creek ở Texas với tổng công suất lên đến 50 MW.

Nguồn ảnh : Bake

Theo công ty, đây là lần thứ hai Starbucks và U.S. Bank hợp tác cùng nhau để phát triển và tài trợ cho một dự án năng lượng mặt trời. Trước đây họ đã từng hợp tác tại một solar farm 47 MW ở Maxton. Hệ thống cung cấp điện năng cho chuỗi 600 cửa hàng của Starbucks.

Nguồn : photon.info

>