Máy phát điện mặt trời DIY đơn giản

Hệ thống điện mặt trời Bộ căn bản 400W có thể được đặt vào một hộp gỗ nhỏ. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng các bộ phận có luồng không khí để tránh quá nhiệt cho thiết bị.

Nguồn : Mobile Solar Power

>