SMA vận hành hệ thống lưu trữ 2,3 MW tại đảo Saba

SMA đã hoàn thành hệ thống lưu trữ năng lượng 2,3 MWh với bộ biến tần pin Sunny Central Storage của SMA Solar Technology AG cho một solar farm tại đảo Saba ở Caribbean. Công ty điện lực địa phương SEC giả định máy phát điện diesel sẽ không cần sử dụng vào những ngày nắng tốt. Ở chế độ Diesel-off, hệ thống tiết kiệm khoảng 300 lít dầu diesel mỗi giờ. ông Jorge Vélez, Giám đốc dự án tại SMA Sunbelt Energy GmbH cho biết. Theo Dexter Johnson, Giám đốc điều hành của Công ty Điện lực Saba (SEC): “Hệ thống đi vào vận hành đang giúp cung cấp điện cho 2.000 cư dân trên đảo. Điều này giúp cho chúng tôi tiết kiệm nhiên liệu khoảng một triệu lít mỗi năm.”

SMA vận hành hệ thống lưu trữ 2,3 MW tại đảo Saba

Hệ thống lưu trữ tai đảo Saba. Nguồn : SMA

Solar farm trên đảo Saba là dự án lớn thứ hai của SMA sau khi vận hành solar farm 4,15 MW và hệ thống lưu trữ với công suất 5,9 MWh để cung cấp cho khoảng 4.000 cư dân của đảo St. Eustatius.

Nguồn : photon.info

>