[Mới Nhất] Các nhà sản xuất tấm pin đạt Tier-1

Đây là số liệu mới nhất do Bloomberg công bố. Danh sách Các nhà sản xuất tấm pin đạt Tier 1 trong quý 3 năm 2018.

Danh sách sẽ thay đổi theo từng quý và đây hiện tại đang là bảng danh sách mới nhất.

Các nhà sản xuất tấm pin trong Tier 1

NHÀ SẢN XUẤT

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT (MW/NĂM)

Jinko Solar 9,000
JA Solar 8,500
Canadian Solar 8,310
Hanwha QCells 8,000
Trina Solar 8,000
Risen 6,600
GCL Systems 5,400
Talesun 4,500
Suntech 3,300
Znshine Solar 3,200
Seraphim 3,000
Astronergy 2,500
First Solar 2,200
Eging 2,000
BYD 1,700
LG Electronics 1,650
HT-SAAE 1,500
WARREE 1,500
China Sunergy 1,450
REC Group 1,400
Kyocera Corp 1,350
Akcome 1,000
ET Solar 1,000
Vikram 1,000
Neo Solar Power 670
Lightway Solar 660
S-Energy 530
Hansol Technics 480
AU Optronics 455
Hellene 250
Sharp 210
Shinsung E&G 200
>