2

Hướng dẫn sử dụng PVsyst 6.70 (Phần 3: Tính toán chi tiết hệ thống hoà lưới )

Trong phần này chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn sử dụng phần mềm PVsyst 6.70 Tính toán chi tiết hệ thống hoà lưới

Tại giao diện chính phần mềm PVsyst. Chúng ta chọn “Project Design” tiếp đó chọn “Grid-Connected”

Hướng dẫn sử dụng PVsyst 6.70 (Phần 3: Tính toán chi tiết hệ thống hoà lưới )

Tiếp đó mọi người điền tên file vào “File Name”. Tên dự án vào mục “Project’s Name”

Sau đó nhấp vào biểu tượng “Choose Site” ( hình kính lúp ) để chọn vị trí địa lý mô phỏng hệ thống

Hướng dẫn sử dụng PVsyst 6.70 (Phần 3: Tính toán chi tiết hệ thống hoà lưới )

Chúng ta chọn địa điểm đã tạo trong database (cách tạo xem tại đây) sau đó nhấn “OK”

Nhấp chọn Save

Điền tên vào mục “Description” và chọn “Save”

Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo các thông số về hướng lắp đặt giàn pin

Anh em nhấp vào mục “Orientation”

ở đây mình sẽ làm ví dụ về giàn pin lắp theo hướng Nam, nghiêng 10 độ. Chúng ta sẽ điền 10 vào Plane Tilt. Điền 0 vào Azimuth ( góc lệch so với hướng Nam theo chiều kim đồng hồ )

Nếu chú ý ở mục “Yearly Meteo Yield” sẽ cho các bạn biết được độ tối ưu của hướng và góc nghiêng. Hiện tại chúng ta đang đạt được độ tối ưu rất tốt cho hệ thống.

Chúng ta nhấn “OK”

Chúng ta tiếp tục phần cấu hình tấm pin và inverter

Chọn “System”

Chúng ta sẽ chọn hãng và loại tấm pin trong mục ” Select the PV module ”

Tiếp theo chọn hãng và loại inverter trong mục ” Select the inverter ”

Lựa chọn số lượng tấm pin, chia dãy phù hợp với công suất của inverter lựa chọn

Chú ý: Pnom Ratio là hệ số quá tải hiện tại không nên để vượt quá 1.1 %

Cuối cùng chọn “OK”

Hướng dẫn sử dụng PVsyst 6.70 (Phần 3: Tính toán chi tiết hệ thống hoà lưới )

Nhấp chọn “Run Simulation”

Hướng dẫn sử dụng PVsyst 6.70 (Phần 3: Tính toán chi tiết hệ thống hoà lưới )

Sau khi phần mềm chạy mô phỏng xong, chúng ta nhấn “OK”

Hướng dẫn sử dụng PVsyst 6.70 (Phần 3: Tính toán chi tiết hệ thống hoà lưới )

Phần mềm yêu cầu save dữ liệu mô phỏng, chúng ta chọn “Yes”

Điền tên vào mục ” Description ” sau đó chọn Save

Nhấp vào “Report” để xem dữ liệu báo cáo mô phỏng

Phần báo cáo có sẽ gồm:

 • Dữ liệu cơ bản của hệ thống
 • Sản lượng chạy mô phỏng của phần mềm PVsyst
 • Tổn hao của hệ thống

Hướng dẫn sử dụng PVsyst 6.70 (Phần 3: Tính toán chi tiết hệ thống hoà lưới )

Anh em chọn vào “Save PDF” để lưu lại báo cáo dưới định dạng PDF.

Lưu ý:

 • Hướng dẫn này chưa kèm mô phỏng đổ bóng lên giàn pin
 • Đối với các thiết kế không có che bóng lên giàn pin thì hướng dẫn này đã khá là đầy đủ để mô phỏng chi tiết hệ thống.

© Solar24h Media

 • Solar Green says:

  Admin cho hỏi.
  Thiết kế hệ thống có 2 Sub-Array ở hai Tilted plane khác nhau thì làm như thế nào? Mặc định của phần mềm là cho 1 hướng setup ban đầu.
  Cảm ơn Admin

 • >