Doanh thu của Enphase tăng trưởng mạnh mẽ trong Q1/2019

Micro Inverter Enphase

Nguồn ảnh :AC Solar Warehouse

Công ty công nghệ năng lượng của Hoa Kỳ và là nhà sản xuất Microinverter hàng đầu thế giới Enphase Energy Inc. Họ đã công bố tình hình tài chính với doanh thu ròng tăng 43% lên 100 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2019 so với 70 triệu đô la cùng kỳ vào năm 2018.

Công ty đã bán được khoảng 976.000 đơn hàng Microinverter trong vòng ba tháng so với khoảng 611.000 đơn hàng trong cùng kỳ vào năm ngoái. Thị trường chủ đạo của enphase vẫn là Hoa Kỳ (77 triệu đô la trong Q1 2019). Công ty còn cho biết thu nhập ròng của công ty vào Q1 là 2,7 triệu đô la ( trong khi vào Q1 năm 2018 công ty đã phải chịu lỗ 5,1 triệu đô la).

Nguồn : photon.info

>