[Điện mặt trời tiêu chuẩn IEC ] – Lựa chọn thiết bị P.1

Lựa chọn thiết bị cho hệ thống ≤ 10kW ( Hộ gia đình )

Thông thường Inverter một pha công suất 5kW với Uoc MAX ≤ 600V. Cho phép kết nối một hoặc hai string với Isctc ( dòng điện tối đa phía DC ) < 25A, IAC ( dòng điện phía AC ) < 32A. với thiết kế như trên chúng ta không cần thiết bị bảo vệ cho string.

Chúng ta sẽ cần một thiết bị đóng cắt giàn pin. Trong trường hợp inverter đặt ở trong nhà, hệ thống cần phải trang bị thêm thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa đặt tại điểm cáp DC đi vào trong nhà để dự phòng trong những trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp.

Lựa chọn thiết bị cho hệ thống điện mặt trời hòa lưới ≤ 10kW.

Lựa chọn thiết bị cho hệ thống điện mặt trời hòa lưới ≤ 10kW.

Xem hình ảnh kích thước đầy đủ tại đây.

[a] Inverter đóng vai trò là thiết bị đóng cắt giàn pin. Giải pháp này khiến cho việc bảo trì hoặc thay thế inverter trở nên khó khăn.

[b] Thiết bị đóng cắt tích hợp điều khiển từ xa đặt càng gần giàn pin càng tốt hoặc tại điểm dây cáp DC đi vào trong nhà.

[c] Không cần thiết bị bảo vệ khi số lượng String ≤ 2.

[d] Thiết bị đóng cắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc bảo trì hệ thống.

[e] Inverter cần tích hợp chức năng anti-islanding ( theo tiêu chuẩn VDE 0126 ).

[f] Thiết bị bảo vệ quá tải và ngắn mạch ( đặc tuyến loại B ).

[g] Nếu như inverter không tích hợp sẵn chống sét AC hoặc khoảng cách giữa tủ điện của string hoặc giàn pin đến inverter lớn hơn 10m. Tủ điện sẽ cần trang bị thêm chống sét.

[h] Nếu inverter là loại Transformerless chúng ta cần trang bị thiết bị chống dòng rò cho bên phía AC. Theo tiêu chuẩn IEC 60364-712 là RCD đặc tuyến loại B, một số nơi sẽ sử dụng đặc tuyến loại A SI.

Nguồn : Electrical Installation Guide 2018

>