[Điện mặt trời tiêu chuẩn IEC ] – Kết nối vào lưới trung thế

Việc kết nối vào các lưới điện trung thế rất hiếm gặp với các hệ thống điện mặt trời.

Việc kết nối vào lưới điện hạ thế sẽ có chi phí cao hơn và hiệu suất sẽ thấp hơn thông thường. Trừ khi hệ thống sản xuất điện năng với công suất lớn và cấp cho các phụ tải cách xa khu vực sản xuất.

Nguồn : Electrical Installation Guide 2018

>