[Điện mặt trời tiêu chuẩn IEC ] – Kết nối vào lưới điện hạ áp

Khi kết nối hệ thống điện mặt trời để cấp điện cho lưới. Lưới điện sẽ yêu cầu các tiêu chuẩn về bảo vệ, ngắt kết nối, chức năng đo đếm…

Những quy định chung bao gồm :

  • Đồng hồ đo đếm hai chiều.
  • Thiết bị đóng cắt hệ thống.
  • Bảo vệ quá dòng và sự cố chạm đất
  • Chế độ Anti-islanding ( inverter lập tức dừng hoạt động khi lưới ngắt điện ) theo tiêu chuẩn VDE0126.

Nguồn : Electrical Installation Guide 2018

>