2

Điện mặt trời hòa lưới – Công cụ tư vấn cho khách hàng

Công cụ tư vấn sơ bộ cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời

Công cụ tư vấn sơ bộ cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời hòa lưới.

Dành cho tất cả anh em bán hàng và kỹ thuật tư vấn thiết kế tìm ra công suất hệ thống lắp đặt sơ bộ từ số tiền điện hàng tháng của khách hàng.

Công cụ tư vấn sơ bộ cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời

(Lưu ý : chỉ dành cho hộ gia đình mua điện 1 pha 6 bậc )

– Tính toán số lượng điện năng tiêu thụ từ tiền điện phải trả hàng tháng

– Cách sử dụng biểu đồ giờ nắng đỉnh xác định công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

*Link tải công cụ định dạng file Excel : Tại đây

*Link tải biểu đổ giờ nắng đỉnh tại Việt Nam : Tại đây

Hướng dẫn sử dụng anh em cùng theo dõi video phía dưới nhé :

  • >