Trong bài viết này mình xin chia sẻ hướng dẫn lựa chọn chống sét DC cấp II (SPD type II) cho hệ thống solar.

CHỐNG SÉT DC SOLAR

Để hiểu rõ ý nghĩa các thông số của SPD mọi người tham khảo bài viết tại đây. Các thông số để mọi người lựa chọn cần thỏa mãn những điều kiện sau:

– Cấp chống sét : Cấp 2 (Type II)
– Uc > 1.25 Uoc (Uoc là điện áp hở mạch trên 1 string của hệ thống);
– Up < Uinv ( điện áp xung chịu đựng được của inverter/Uw )
– In > 5 kA

Có thể bạn sẽ thích...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Share
Tweet
Share
Pin