Danh sách công ty sản xuất tấm pin nằm trong Tier-1 [Q1,Q2,Q3/2019]

Danh sách Tier-1

Tier-1 Là những công ty tồn tại lâu hơn 5 năm. Tất cả các bước sản xuất, bao gồm sản xuất wafer và lắp ráp các tấm pin. Thực hiện trong nhà máy trên dây chuyền tự động hóa 100%. Các công ty này thường là những người luôn đổi mới sản phẩm và giới thiệu các công nghệ mới nhất.

Q1/2019

1.Jinko Solar
2.Canadian Solar
3.Risen Energy
4.JA Solar
5.Hanwha QCells
6.Trina Solar
7.Longi
8.GCL Systems
9.Talesun
10.Seraphim
11.Suntech
12.Renesola
13.Znshine Solar
14.First Solar
15.Chint/Astronergy
16.LG Electronics
17.BYD
18.Eging

19.Sumec/ Phono Solar
20.Jinneng 
21.REC Group
22.Waaree
23.HT-SAAE 
24.Adani/Mundra
25.Vikram Solar
26.ET Solar
27.Neo Solar Power
28.Lightway
29.Boviet
30.Hansol Technics
31.S-Energy
32.AU Optronics
33.Shinsung
34.Helience
35.Sharp

Q2/2019

1.Jinko Solar
2.Hanwha QCells
3.JA Solar
4.Canadian Solar
5.Longi
6.Risen Energy
7.Trina Solar
8.Chint/Astronergy
9.GCL Systems
10.Talesun
11.Seraphim
12.First Solar
13.Suntech
14.Renesola
15.Znshine Solar
16.LG Electronics
17.BYD
18.Akcome
19.Eging
20.Sumec / Phono Solar

21.Jinneng
22.REC Group
23Waaree
24.HT-SAAE
25.Adani/Mundra
26.Neo Solar Power / URE
27.Vikram Solar
28.Hengdian DMEGC
29.Jolywood
30.ET Solar
31.Lightway
32.Boviet
33.Hansol Technics
34.S-Energy
35.AU Optronics
36.Shinsung
37.Helience
38.Sharp
39.Winaico 

Q3/2019

1.LONGi Solar
2.Jinko Solar
3.Hanwha QCells
4.JA Solar
5.Canadian Solar
6.Risen Energy
7.Trina Solar
8.First Solar
9.GCL Systems
10.Talesun
11.Seraphim
12.Renesola
13.Chint/Astronergy
14.Znshine Solar
15.Akcome
16.LG Electronics
17.BYD
18.Sunpower
19.Eging
20.Sumec / Phono Solar 

21.Jinneng
22.REC Group
23.Waaree
24.HT-SAAE
25.Adani/Mundra
26.Neo Solar/URE
27.Vikram Solar
28.Hengdian DMEGC
29.Jolywood
30.ET Solar
31.Lightway
32.Boviet
33.Hansol Technics
34.Vietnam Sunergy
35.S-Energy
36.AU Optronics
37.Shinsung
38.Hellene
39.Sharp
40.Winiaco

Q4/2019

[Updating]

Nguồn : BloombergNEF

>

5' Để Trở thành Chuyên Gia Khảo sát Hệ thống

Bảng checklist miễn phí từ chúng tôi giúp bạn không bỏ sót dữ liệu quan trọng nào khi khảo sát tư vấn lắp đặt điện mặt trời.