Bộ 5 công thức giúp bạn nắm cả hệ thống điện mặt trời trong tay

Hồng Phúc      0 Bình Luận

Cập nhập : 01/07/2022

Trong bài viết này bạn sẽ biết một vài công thức cơ bản để tính toán những thông số liên quan trong hệ thống điện mặt trời :

 • Định luật Ohm
 • Công suất
 • Điện năng
 • Chi phí điện năng 
 • Ah của pin lưu trữ

Chúng ta bắt đầu nào !

Định luật Ohm

V = I x R

Trong đó :

 • V = Điện áp ( V )
 • I = Dòng điện ( A )
 • R = Điện trở ( Ohm )

Hoặc được viết như sau :

I = V / R

hoặc :

R = V / I


Công suất

P = V x I

Trong đó :

 • P = Công suất (W)
 • V = Điện áp (V)
 • I= Dòng điện (A)

Hoặc được viết như sau :

V = P / I

hoặc

I = P / V


Điện năng hoặc Wh

E = P x t

Trong đó :

 • E = Điện năng (Wh)
 • P = Công suất (W)
 • t = Thời gian (Giờ)

Đơn vị này được sử dụng bởi điện lực để tính tiền điện hàng tháng cho gia đỉnh của bạn. Nhưng tải thường cố số Wh lớn, do đó chúng ta thường gặp Kwh ( 1kWh = 1000Wh ) hay còn gọi là 1 số điện.

Sơ đồ đơn tuyến của hệ thống điện mặt trời hòa lưới - Công tơ điện

VD: Chạy máy sưởi 1000W trong vòng 1 tiếng sẽ tiêu thụ 1000Wh hay 1kWh.

E = 1000W x 1h = 1000Wh

Bây giờ chúng ta cùng khám phá tại sao điện áp là thông số quan trọng khi tính toán điện năng Wh

Hãy ví dụ chúng ta có hai loại pin lưu trữ :

 • Pin lưu trữ 1 có dung lượng 2Ah ở điện áp 1.2V
 • Pin lưu trữ 2 có dung lượng 2Ah ở điện áp 12V

Nhìn qua có thể thấy dung lượng hai pin bằng nhau bởi vì chúng cùng chỉ số Ah. Tuy nhiên điều này không đúng bởi vì điện áp của chúng khác nhau. Chúng ta hãy cùng tính số Wh của mỗi pin lưu trữ.

 • 2Ah x 1.2V = 2.4Wh
 • 2Ah x 12V = 24Wh

Nhìn kết quả bạn thấy rằng pin lưu trữ số 2 trữ được nhiều điện năng hơn. Đó là lý do tại sao Wh luôn đi song song với điện áp của pin lưu trữ.


Tính chi phí điện năng


Chi phí điện năng = Điện năng kWh x Giá trên mỗi kWh

Tại Việt Nam, giá điện trung bình là 2.500VNĐ. Nếu như bạn sử dụng đèn có công suất 20W và dùng 8 tiếng một ngày trong vòng 1 tháng, thì phía dưới là con số tiền bạn trả :

 • Điên năng tiêu thụ trong 1 tháng = 0.02kWh x 8 giờ x 24 ngày = 4.8kWh
 • Chi phí điện năng = 4.8kWh x 2500 = 12000 VNĐ


Ah của pin lưu trữ

Ah = Ampe x Giờ

1Ah tương đượng với 1A duy trì trong vòng 1 giờ

VD:  Pin AA có dung lượng là 2000mAh hoặc 2Ah. Điều này có nghĩa là pin có thể cung cấp cho tải 2A trong vòng 1 tiếng. Hoặc có thể cung cấp cho tải 1A trong vòng 2 tiếng...

Nếu bạn có pin lưu trữ lớn 100Ah, bạn có thể cung cấp 100A trong vòng 1 tiếng hoặc 10A trong vòng 10 tiếng.

Pro Tips : Thư viện kiến thức tự làm điện mặt trời sẽ giúp bạn hiểu rõ về các loại pin lưu trữ và nhiều điều thú vị khác

Điều này là về lý thuyết bởi vì mỗi loại pin lưu trữ có mức xả tối đa (DOD) khác nhau. Ví dụ acquy axit chì chỉ xả tối đa 50% dung lượng để đảm bảo tuổi thọ của chúng.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Share
Tweet
Pin
Share
Email